Buradasınız

Bilgi Edinme

982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur. Başvuru yapmadan önce,  “ Özelge Arama Sistemi” ve  “Sıkça Sorulan Sorular”  sayfalarında yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca Vergi İletişim Merkezi hattından (189), vergisel konularda danışma, ihbar yönetimi ve MTV işlemlerine ilişkin bilgi alabilirsiniz.

lgili Mevzuat : 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Elektronik Başvuru Formu: 

ONLİNE BAŞVURU VE BAŞVURU SORGULAMA

Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurularda;

Gerçek Kişi Başvuruları için; Başvuranın Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası ve İmza bulunması gereklidir.

Tüzel Kişiler için; Ünvanı, Yetki Belgesi, Yetkili adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir. 

Adres : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Barbaros Mah. Ardıç Sk. No:10 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon : 0 216 547 40 00 Dahili No : 4162 
Faks : 0 216 688 24 20

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

  • Bilgi Edinme Kanununda istisna olarak belirtilen konulardaki başvurular reddedilir. Red kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.
  • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular.
  • Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler.
  • İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
  • Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
  • Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
  • Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
  • Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler
  • Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler.
  • Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.
Türkçe