Buradasınız

e-Tebligat

e-Tebligat

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıdır?

Kurumlar vergisi mükellefleri Elektronik Tebligat sistemine 01.04.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler. 

E-Tebligat uygulamasına, 01.04.2016 tarihinden önce kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimiz, 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle E-Tebligat sistemini kullanabilir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilir?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.04.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekir.

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilirler.

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da başvurabilirler.

01.04.2016 Tarihinden İtibaren İşe Başlayanlar Sisteme Ne zaman Başvurabilir?

E-Tebligat uygulamasının zorunluluğunun başlayacağı 01.04.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir mi?

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerinin müracaatı anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir.

Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılabilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcileri https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak tüzel kişiliğin Elektronik Tebligat sistemine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, tüzel kişiliğe hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler. 

Türkçe