Buradasınız

Mükellef Hakları

Mükellef Hakları

Değerli Mükellefimiz,

Mükellef odaklı yaklaşımla 2005 yılında yeniden yapılandırılan Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, kaliteli hizmet sunma anlayışından ödün vermeden mükellef memnuniyeti, vergi bilinci ile gönüllü uyumu artırmayı, vergi tahsilatında etkinliği ve kayıtlı ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlamaktayız.

Başkanlığımızın yeniden yapılandırma sürecinde, mükellef hizmetlerinin öneminden hareketle daha kaliteli, hızlı, etkin ve kapsamlı faaliyetler yürütmek üzere Başkanlığımız bünyesinde Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.  

Türkiye'de mükellef hakları konusu, Başkanlığımız tarafından 2006 yılının Şubat ayında yayınlanan "Mükellef Hakları Bildirgesi" ile hızlı bir gelişim içerisine girmiştir. Mükellef hakları, mükelleflerimizle vergi idaresi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece önemli olup, mükellef hak ve yükümlülüklerin bilinmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar vergiye gönüllü uyumu artırma konusunda etkili olmuştur.

Bu doğrultuda, Başkanlığımızca vergi bilinci ve gönüllü uyumun artırılması, mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesi, hizmetler ile iletişim kanallarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, mükellef haklarının korunması için gerekli alt yapının hazırlanması ve mükellef şikâyetlerini değerlendirerek bu konuda gerekli tedbirlerin alınması gibi faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca, başta Vergi Dairesi Başkanlıkları olmak üzere bütün hizmet veren birimlerimizden, paydaşlarımızdan ve mükelleflerimizden alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek hizmet kalitemizin artırılmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. 

Bu sayfa, idarenin eylem ve işlemlerine karşı vatandaşlara tanınan hakların neler olduğu, hangi mercilere başvurulabileceği ve vergilendirme sürecinde sahip olunan haklar konusunda bilgilendirme yapmak üzere hazırlanmıştır.

Vergiyle ilgili görüş ve önerilerinizi,
Mükellef Geri Bildirim Sistemi (MÜGEB), Vergi İletişim Merkezi (VİMER- 444 0 189), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletin, geri 
Undefined